Langugage:
Kurumsal
Vizyon ve Değerler
İş ahlakı ;  maddi çıkarlar için ahlak ve mühendislik dışı işlere razı olmamak
Müşterilerimize saygı 
Çalışanlarımıza saygılı olmak ve onların kalkınmasına vesile olmak.
Müşterilerimiz için güvenli yapılar oluşturmak , müşterilerimizle dürüst iş ortaklıkları sağlamak
Mühendislik birikimimizi her geçen gün daha ileri götürebilkmek ve bu sayede sektörde devamlılğımızı sağlamak
Modern Türkiye imajına katkıda bulunabilmek ve güvenilir bir parçası olmak.
Mesleki sorumluluklardan taviz vermemek.
Devlete karşı olan sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek
Dinamizm